Thực hiện CV số: 1466/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 20/7/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc Thông báo kết quả thi; hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Nhà trường thông báo như sau: