Trường Cao đẳng Kỹ thuật số 1 Vinh thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam