• :
  • :
Trường THPT Hoàng Mai 2: "THẦY CÔ MẪU MỰC - HỌC SINH TÍCH CỰC - TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN VÀ HẠNH PHÚC"
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ TẶNG QUÀ KHUYẾN HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI 2

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ TẶNG QUÀ KHUYẾN HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI 2

  Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không tổ chức được các hoạt động ngoài giờ, sáng ngày 18/4/2022, Trường THPT Hoàng Mai 2 phối hợp với Thị đoàn Hoàng Mai, Hội Cựu Chiến Binh thị xã, Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế EDUGO tổ chức chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, Tư vấn ...
VĂN BẢN
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE