• :
 • :
Trường THPT Hoàng Mai 2: "THẦY CÔ MẪU MỰC - HỌC SINH TÍCH CỰC - TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN VÀ HẠNH PHÚC"
 • Trần Thị Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đoàn Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đã chuyển đến trườngTHPT Quỳnh Lưu 2 từ năm 2020

 • Hồ Đình Kiếm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985622895
  • Email:
   hokiem1@gmail.com
VĂN BẢN
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE