• :
 • :
Trường THPT Hoàng Mai 2: "THẦY CÔ MẪU MỰC - HỌC SINH TÍCH CỰC - TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN VÀ HẠNH PHÚC"
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Bùi Hữu Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915039767
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Xuân Bài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
VĂN BẢN
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE