• :
 • :
Trường THPT Hoàng Mai 2: "THẦY CÔ MẪU MỰC - HỌC SINH TÍCH CỰC - TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN VÀ HẠNH PHÚC"
 • Bùi Hữu Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988871328
  • Email:
   buihuudaihm2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Xuân Bài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
VĂN BẢN
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE