• :
 • :
Trường THPT Hoàng Mai 2: "THẦY CÔ MẪU MỰC - HỌC SINH TÍCH CỰC - TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN VÀ HẠNH PHÚC"
 • Bùi Hữu Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988871328
  • Email:
   buihuudaihm2@gmail.com
 • Phạm Trung Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0983203830
  • Email:
   phamtrungbinhhm2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Lê Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Lê Thị Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Hồ Đình Kiếm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985622895
  • Email:
   Hokiem1@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Lê Văn Duyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Văn - Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Lê Hào Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974108815
  • Email:
   lehaoquang77@gmail.com
VĂN BẢN
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE