A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trước thềm Đại hội Chi bộ trường THPT Hoàng Mai 2: NIỀM TIN VÀO CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI!

    Chi bộ Trường THPT Hoàng Mai 2 thành lập theo Quyết định số 773-QĐ/ThU, ngày 11/10/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy. Khi mới thành lập, Chi bộ có 13 đảng viên. Đến nay, Chi bộ có 37 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí đang học CCCT; 05 đồng chí có trình độ TCCT; 05 đồng chí đang học TCCT; có 22 đảng viên có trình độ thạc sỹ, 14 đảng viên có trình độ đại học và 01 đảng viên có trình độ cao đẳng.

    Trong thời gian qua, Chi bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, trong Chi bộ, lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, giáo dục của nhà trường. Hàng năm, Chi bộ nhà trường được Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai công nhận Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước thềm đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, Chi bộ nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong toàn nhiệm kỳ cùng các chỉ tiêu đã đặt ra: phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, kiên định đường lối của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của tập thể, nắm vững điều kiện thực tế khách quan của nhà trường để đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu phù hợp đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh vào sự phát triển của nhà trường.

         

    Để thiết thực chào mừng Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong trường phát động một đợt thi đua sâu rộng ngay từ đầu năm học nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo nền nếp kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra. Minh chứng cho điều đó là những việc làm và thành tích cụ thể như: Giải Ba cuộc thi KHKT cấp tỉnh, 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 08 sáng kiến kinh nghiệm được Sở GD&ĐT công nhận bậc 4,…Bên cạnh đó,đã có rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi để chào mừng Đại hội.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội cũng được Chi ủy, Chi bộ đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm học, Chi bộ đã thành lập các Tiểu ban phục vụ tốt choĐại hội như: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần... Các Tiểu ban đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Văn kiện đã phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng quy trình đảm bảo khách quan, toàn diện trong các văn kiện trình đại hội, Tiểu ban Nhân sự làm việc minh bạch, công khai, dân chủ, đúng quy trình đối với công tác nhân sự.

  Với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chúng ta tin tưởng Đại hội Chi bộ trường THPT Hoàng Mai 2 sẽ đem đến cho trường một tâm thế mới, một khí thế mới, đưa nhà trường bước sang một chặng đường phát triển mới.

                                                                      Hồ Đình Kiếm