• Ngô Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
 • Nguyễn Xuân Bài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
  • Điện thoại:
   0986086782
  • Email:
   nguyenxuanbaihm@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán
 • Ngô Trí Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
 • Cao Đức Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
 • Trần Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Tin học
  • Điện thoại:
   0986900158
  • Email:
   tranhaka@gmail.com
 • Lê Hào Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Tin học
  • Điện thoại:
   0974108815
  • Email:
   lehaoquang77@gmail.com
 • Phạm Trung Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0983203830
  • Email:
   phamtrungbinhks@gmail.com