• Phạm Hồng Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, tổ trưởng tổ xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Đậu Thị Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Xuân Bài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ